Actueel thema

Zowel op het kinderdagverblijf als op de BSO werken we met de kinderen aan de hand van thema’s. De thema’s vernieuwen wij elke zes weken. Voorbeelden van thema’s zijn politie en brandweer, de seizoenen, carnaval, feest, de boerderij, vervoer etc. 

Om de kinderen vertrouwd te maken met dit thema, ontwikkelen de leidsters diverse activiteiten.  De kinderen van het kinderdagverblijf leren liedjes en versjes over de lente en maken aan de hand van het thema knutselwerkjes.

Het is de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig aan het werk gaan. Hiermee willen we de kinderen stimuleren hun eigen creativiteit te ontdekken.

Daarnaast gebruiken we het thema voor de ontwikkeling van de woordenschat. Door middel van spel en het lezen van boekjes leren wij de kinderen woorden die bij het thema horen.