Hoe werken wij?

Om de overgang van de wereld thuis en die op het kinderdagverblijf zo klein mogelijk te maken, bieden wij opvang in een ongedwongen en huiselijke sfeer die zoveel mogelijk aansluit bij uw wensen als ouder en de behoeften van uw kind.

Wij zorgen ervoor dat uw kind zich prettig voelt in de kinderopvang, goed opgevangen en verzorgd wordt. Goed contact en overleg met ouders/verzorgers vinden wij daarbij vanzelfsprekend. Zo leren wij uw kind goed kennen en kunnen wij goed op uw kind reageren.
De kindergroep is een verticale groep waarin de leeftijden verschillen. Net zoals in een gezinssituatie.

Binnen de groep onderscheiden we 3 leeftijdsniveau’s; de baby’s, de peuters en de kinderen van 4 tot 12 jaar die op de BSO zitten.
De verticale groep op het kinderdagverblijf mag aan maximaal 16 kinderen opvang bieden en heeft gemiddeld 3 leidsters en een stagiaire. De verticale groep op de BSO biedt opvang aan maximaal 8 kinderen.

In een verticale groep zullen de kinderen geen groepswisselingen meemaken en de relatie met de leidsters behoeft daardoor niet te worden afgebroken. Ze blijven immers in dezelfde groep. Ook broertjes en zusjes blijven de gehele opvangperiode bij elkaar op de groep. De samenstelling van de groep is zoals een gezinssituatie kan zijn: dit biedt voor de verschillende leeftijden meer interactie.