Hoe werken wij?

Om de overgang van de wereld thuis en die op het kinderdagverblijf zo klein mogelijk te maken, bieden wij opvang in een ongedwongen en huiselijke sfeer die zoveel mogelijk aansluit bij uw wensen als ouder en de behoeften van uw kind.

Wij zorgen ervoor dat uw kind zich prettig voelt in de kinderopvang, goed opgevangen en verzorgd wordt. Goed contact en overleg met ouders/verzorgers vinden wij daarbij vanzelfsprekend. Zo leren wij uw kind goed kennen en kunnen wij goed op uw kind reageren.

Op het kdv werken wij met drie stamgroepen:

  • De Snuitjes: 0-3 jaar 
  • De Krulstaartjes: 2-4 jaar 
  • De knorretjes: 1-4 jaar

Op de bso zijn er twee stamgroepen:

  • De Olifant: 4 jaar en ouder
  • De Giraf: 4 jaar en ouder