Oudercommissie

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in ieder kindercentrum en gastouderbureau en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. De Wet kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie.

De oudercommissie stelt zich ten doel:

  • De belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
  • Te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
  • Het behartigen van de belangen van de ouders van het kindercentrum bij de directie en het bestuur.

De oudercommissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven over diverse zaken t.a.v. het gevoerde beleid. De oudercommissie vergadert zes keer per jaar of zo veel vaker als nodig. Daarnaast vergadert de oudercommissie regelmatig met de directie over de gang van zaken. Van dit overleg worden notulen gemaakt. Ook zijn de vergaderingen van de oudercommissie openbaar.   

De leden van de oudercommissie zijn Jeroen de Vries, Nanda Schouten, Mariette Rikse en Jacqueline Marchal. De oudercommissie is telefonisch te bereiken via nummer 06 – 28199685, of per e-mail jeroen@heromail.eu.

Klik hier voor het reglement van de oudercommissie.