Geschillencommissie

Natuurlijk hopen wij dat u en uw kind(eren) tevreden zijn over onze werkwijze. Het kan natuurlijk voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent. Mocht dit het geval zijn dan horen wij het graag. Wij zullen dan samen met u en overige betrokkenen in gesprek gaan en samen op zoek gaan naar een oplossing.

Mocht dit niet naar wens verlopen dan kunt u een een officiële klacht indienen. Elke organisatie voor kinderopvang is wettelijk verplicht een klachtenregeling te hebben. In deze regeling wordt vermeld aan wie u uw klacht kunt voorleggen en hoe u dat moet doen. Klik hier voor het complete klachtenreglement. 

De organisatie waar u uw klacht naar stuurt, de geschillencommissie,  zal uw klacht behandelen. Meer informatie vindt u op www.degeschillencommissie.nl.  U kunt uw bezwaren daarnaast ook voorleggen aan de oudercommissie als u het niet eens bent met het beleid van de instelling.  Per 1 januari 2016 is Catootje & Obelix aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Klik hier voor het geschilartikel wat tevens onderdeel is van onze algemene voorwaarden.