Visie

Onze visie richt zich op een brede ontwikkeling van kinderen. Goed in je vel zitten en oorspronkelijkheid staan voorop. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen die zich goed voelen in staat zijn om spelenderwijs kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Hiervoor bieden we de materialen, ervaringen en ideeën aan. En vanzelfsprekend betrokkenheid.

Het leven in de groep biedt kinderen de kans om zich de waarden en normen van de samenleving eigen te maken. Dat betekent dat kinderen leren wat wel en niet mag op het kinderdagverblijf en in de samenleving. De leidster fungeert als voorbeeld bij de overdracht van waarden en normen. Zij heeft een positieve houding en prijst de kinderen voor gewenst gedrag. We proberen de basale en universele regels zo helder mogelijk te omschrijven zodat iedereen weet waar hij aan toe is. We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:

 • We geven elkaar regelmatig complimentjes;
 • We gaan uit van de intrinsieke motivatie van het kind;
 • We lachen elkaar niet uit en pesten elkaar niet;
 • Samen spelen is samen delen;
 • We doen geen gevaarlijke dingen (bijvoorbeeld tijdens spel);
 • We doen niet iets tegen iemands wil;
 • We beoordelen niemand op geloof, huidskleur of seksuele voorkeur;
 • We luisteren naar elkaar;
 • We doen elkaar geen pijn (niet slaan, bijten, gooien, schoppen enzovoort);
 • Conflicten lossen we samen op;
 • Agressief of ander onacceptabel gedrag keuren we af.