Kinderen van 4 – 12 jaar

Kinderen van 4 – 12 jaar kunnen bij ons terecht op VSO/BSO Obelix. Net als op het kinderdagverblijf zijn het spelmateriaal en de activiteiten gericht op de ontwikkeling van de kinderen. 

Ook op de BSO werken we aan de hand van thema’s die we samenstellen met behulp van Doenkids. Het verschil met het kinderdagverblijf is dat de kinderen op de BSO zelf nadenken over het onderwerp van het thema. Wel is het zo dat de pedagogisch medewerker een thema voorbereidt. De kinderen geven aan wat ze binnen dit thema graag willen knutselen, tekenen, bouwen etc. Ze kunnen zelfs aan de hand van het thema samen een toneelstuk maken. Het is voor deze leeftijdscategorie belangrijk om de zelfstandigheid en om de samenwerking tussen de kinderen te stimuleren. Dit ook i.v.m. de groepsgrootte van de BSO (totaal max. 30 kinderen).

Verder is het belangrijk dat de kinderen voldoende bewegen. Wij bieden dan ook verschillende sportieve activiteiten aan zoals zwemmen, gym en voetbal. Deze activiteiten worden aangeboden op van maandag- t/m vrijdagmiddag. Wanneer het weer het enigszins toelaat, gaan we met de kinderen naar buiten. Bijvoorbeeld naar de speeltuin of de kinderboerderij, die aan het BSO gebouw grenzen. Wij gaan dagelijks zwemmen met een groepje van maximaal 10 kinderen. Er gaan ten alle tijden minimaal twee volwassenen mee naar het zwembad. Het zwembad ligt naast de bso en is lekker warm en tussen 16.30 en 17.00 uur alleen toegankelijk voor de kinderen van de bso. Alle kinderen hebben een zwembroek of bikini op de bso liggen. Handdoeken huren wij van Leekerweide en hoeven dus nooit zelf meegenomen te worden. 

Kinderen kunnen zelf aangeven of ze aan de activiteiten mee willen doen. Mochten zij even willen rusten dan kan dat ook. Zij kunnen rustig een boekje lezen of even een film kijken.

De kinderen op de BSO hebben samen met de pedagogisch medewerker regels opgesteld. Het is, vooral in deze leeftijdscategorie, belangrijk dat de kinderen weten waar de grenzen liggen. Wanneer kinderen weten waar de grenzen liggen, creëert dit voor hen duidelijkheid en structuur. Tevens is het voor alle partijen duidelijk welke regels er gelden. Door de kinderen zelf de regels te laten opstellen, is het gemakkelijker het „eens‟ te zijn met de regels.

De voorschoolse opvang vindt in principe plaats op de locatie van het kdv. Daar kunnen de kinderen ’s ochtends gebracht worden en vanuit daar brengen wij ze naar school.