Observatie

Observatie is altijd heel belangrijk en leerzaam. Door te observeren, krijgt de pedagogisch medewerker veel informatie over de ontwikkeling van de kinderen en de omgang met elkaar en zijn of haar welbevinden.

De kinderen worden geobserveerd door middel van een observatie instrument. Met de informatie verkregen uit de observaties kan de pedagogisch medewerkers ook activiteiten plannen, passend bij de ontwikkeling en belangstelling van de kinderen. Tevens kan de observatie gebruikt worden, net zoals op de BSO, voor de gesprekken met ouders.

Ook zal er in overleg met de ouders observatie plaatsvinden wanneer ouders en pedagogisch medewerkers vermoeden dat het kind bijvoorbeeld een huilbaby is of wanneer zij vermoeden dat het kind moeite heeft om met andere kinderen te spelen.

Onze pedagogisch medewerkers zijn ervoor opgeleid om goed te kunnen observeren. Ook hebben wij een pedagoog in dienst die de pedagogisch medewerkers en ouders hierbij kan begeleiden.