Tarieven

De kosten voor opvang op het kinderdagverblijf en de BSO zijn inclusief lunch, fruit, tussendoortjes en luiers.  Het is de bedoeling dat zuigelingenvoeding door de ouders wordt meegenomen. (zie voeding en verzorging). Indien u een uur verlenging afneemt, kan uw kind ook de warme maaltijd bij ons gebruiken.

Onderstaande uurtarieven houden nog geen rekening met de kinderopvangtoeslag.

KDV Catootje

Het uurtarief voor 2024 is vastgesteld op € 10,25. 

BSO Obelix

Het uurtarief voor 2024 is vastgesteld op € 9,12.

Extra uur verlenging van 18.00 – 19.00 uur

U heeft de mogelijkheid om een extra uur verlenging aan te vragen. Uw kinderen worden dan opgevangen tot 19:00 uur en hebben de mogelijkheid om mee te eten. Voor het kinderdagverblijf bedraagt het tarief voor dit extra uur in 2024 € 11,22 en voor de BSO bedraagt het tarief voor dit extra uur in 2024 € 9,70.

(* op sommige scholen zijn de groepen 1 t/m 4 op vrijdagmiddag vrij. Dit is dan een lange opvangmiddag).

Wij factureren altijd een maand vooruit. Start uw kind in de eerste helft  van de maand (1e t/m 14e dag) dan factureren wij per de 1e van de maand. Start uw kind vanaf de 15e dag van de maand dan brengen wij een halve maand in rekening.

Roostervrije schooldagen:

Het is mogelijk om de roostervrije dagen van de school van uw kind mee te laten berekenen in het gemiddelde aantal uren per maand. Het gaat hier om de extra vrije dagen die de school hanteert naast de reguliere schoolvakanties. De voordelen om deze uren te laten meerekenen in het maandelijkse aantal uren zijn:

  • Gelijkmatige spreiding van de kosten van deze extra dagen gedurende het jaar, en
  • De garantie dat uw kind ook verzekerd is van een plaats op de BSO gedurende deze roostervrije dagen.

Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken,wilen wij u vragen aan te geven hoeveel en welke roostervrije dagen u mee wilt laten berekenen in de maandelijkse kosten. Wij zullen dan op deze data de plaats op de BSO reserveren voor uw kind.