Hygiëne

Voor kleine kinderen die nog niet veel weerstand hebben opgebouwd, is een schone omgeving van groot belang. De groepsruimte wordt dan ook dagelijks schoongemaakt. Omdat er steeds meer kinderen zijn met een allergische aanleg, maar ook vanwege de hygiëne, is de ruimte van het kinderdagverblijf en de BSO zo stofvrij mogelijk ingericht.

Binnen het kinderdagverblijf heeft iedereen zijn schoenen/ laarsjes uit. Dit geldt ook voor de leidsters. De kinderen mogen sloffen aan als ze dat lekker vinden. Het is niet noodzakelijk i.v.m de kou want er ligt overal vloerverwarming in het kinderdagverblijf. Elk kind heeft zijn eigen beddengoed en slaapzak die iedere week gewassen worden.

Omdat het buitenleven en de natuur bij ons centraal staat, zullen de kinderen veel buiten spelen en in contact komen met dieren. Mede hierdoor is het erg belangrijk dat alle kinderen bij binnenkomst goed hun handen wassen. Er is dan ook een kinderaanrecht aanwezig. De leidster helpt ze hierbij.

De controle op hygiëne wordt gedaan aan de hand van de risico inventarisatielijst van de GGD. De leidsters zijn volledig op de hoogte van de inhoud en handelen hier ook naar. De GGD jaarlijks een controle uit om te kijken of het kinderdagverblijf aan de kwaliteitseisen conform de Wet kinderopvang voldoet.