Dagindeling Kinderdagverblijf

Voor peuters en kleuters is het belangrijk dat de leidsters werken met een vast dagschema. Het idee achter deze ordening van tijd is dat het de kinderen – maar ook de pedagogisch medewerkers – houvast geeft. Door de vaste volgorde van activiteiten krijgen de kinderen een gevoel van controle over de gebeurtenissen en voelen zij zich vrij om keuzes te maken en zelf aan de slag te gaan. Natuurlijk geldt dat de kinderen centraal staan en niet het dagschema. Is een kind moe of zit het niet lekker in zijn vel dan passen we ons aan het kind aan. Moeders doen dit thuis ook en aangezien we een thuis willen bieden voor de kinderen, vinden we deze aanpassingen als het kind het aangeeft, dan ook noodzakelijk.

Elke dag worden er activiteiten in het rooster gevoegd aan de hand van het actuele thema. Leidsters hangen plaatjes op zodat de kinderen weten wat er gedurende de dag gedaan wordt. Kinderen kunnen dan ook aangeven waar ze bij willen helpen. Het rooster is een leidraad en geeft houvast en structuur maar mag altijd van worden afgeweken als het in het belang in van het kind.

Overzicht dagindeling kinderdagverblijf:

7:00 uur: Binnenkomst / inloop van de kinderen t/m 9:00 uur (vrij spelen)
8:50 uur: Opruimen met de kinderen. 
9:00 uur: Fruit eten en drinken. Zingen / voorlezen
9:45 uur: Activiteiten met kinderen naar keuze (knutselen, op de groep spelen, naar buiten, boodschappen doen, verzorgen van dieren, thema kring, bewegingsactiviteit)
11:15 uur: Opruimen met de kinderen. 
11:30 uur: Eten met de kinderen
12:00 uur: Voorbereiden voor het middagslaapje 
12:30/13:00 uur: Middagslaapje tot ongeveer14:30/15:00 uur (thema activiteit voor de wakkere kinderen) 
15:00 uur: Rauwkost eten en drinken
15:30 uur: Activiteiten met kinderen (zie 9.45 uur) 
16:30 uur: Cracker eten of warm eten voor de kinderen die warm eten afnemen.

De eet- en slaapritmes van de zuigelingen worden op die van thuis afgestemd.