Baby’s

Baby’s hebben baat bij een zo gemakkelijk mogelijke overgang van de wereld thuis naar het kinderdagverblijf. Daarom werken wij met een wenperiode. In de wenperiode wordt aandacht besteed aan de wederzijdse verwachtingen en wordt gevraagd naar specifieke wensen van de ouders. Uit ervaring is gebleken dat de meeste ouders en kinderen één wenochtend voldoende vinden. Is er echter behoefte aan een langere wenperiode is dat in overleg uiteraard mogelijk. De ouders mogen aan het begin van de wendag(en) altijd een tijdje op de groep aanwezig zijn als blijkt dat het kind hier behoefte aan heeft.

Voor baby’s staan de drie r-en voorop; rust, reinheid en regelmaat. Dat neemt niet weg dat we ook speelgoed aanbieden om hun nieuwsgierigheid te prikkelen en ze te stimuleren om lekker te bewegen.

Ouders geven afgekolfde melk of poedermelk mee voor de kinderen die dit krijgen. Daarnaast maken wij voor de kinderen verse fruithapjes.

Er zijn meerdere slaapkamers aanwezig voor de allerkleinsten. kinderen die meerdere dagen komen slapen altijd in hetzelfde bedje. U kunt een slaapzakje en knuffeltjes meegeven of eventueel iets anders waarmee het kind graag slaapt en zich veilig voelt.